Metoda Spinal Touch

Metoda Spinal Touch je šetrná, velmi jemná doteková terapie, vycházející z chiropraktické filosofie, využívá práce s napěťovými modely, znalostí bio-mechaniky a těžiště lidského těla, funkcí nervového systému a fyziologie stresu.

Tato technika respektuje vlastní ozdravné mechanismy a inteligenci těla a používá neinvazivní, pro tělo přirozené cesty, ke srovnání a navrácení optimálního stavu zdraví.

Při aplikaci metody se napravuje těžiště těla, dochází k uvolnění pánevní oblasti, křížo-kyčlo-bederního skloubení, všech částí páteře a okolních svalových skupin. Dochází k vyrovnání páteře do vzpřímené polohy, ke zlepšení průtoku energie v těle a tím ke stimulaci prakticky všech tělesných orgánů, zejména trávicích a vylučovacích.

Napomáhá odstranění akutních či chronických bolestí páteře a zad.

Stimuluje akupresurní body, meridiánové dráhy a reflexní zóny nacházející se na hýždích, zádech, páteři, krku, hlavě a na břiše. Především je však zaměřena na oblast páteře, srovnání těžiště a držení těla, dále na odstranění každodenní fyzické a psychické zátěže a zejména stresu.